<cite id="3n1jl"><ruby id="3n1jl"></ruby></cite>
<thead id="3n1jl"></thead>
<progress id="3n1jl"></progress><var id="3n1jl"></var><listing id="3n1jl"><dl id="3n1jl"></dl></listing>
<var id="3n1jl"></var>
<thead id="3n1jl"></thead>
<var id="3n1jl"></var><menuitem id="3n1jl"><dl id="3n1jl"></dl></menuitem>
<var id="3n1jl"><strike id="3n1jl"><progress id="3n1jl"></progress></strike></var><menuitem id="3n1jl"></menuitem><var id="3n1jl"><i id="3n1jl"><progress id="3n1jl"></progress></i></var>
<var id="3n1jl"><strike id="3n1jl"></strike></var>
<cite id="3n1jl"></cite>
<cite id="3n1jl"></cite><menuitem id="3n1jl"></menuitem>
新闻资讯
当前位置:主页 > 新闻资讯 >
啮齿类动物脊髓损伤模型的研究现状
来源:未知 |发布时间:2018-11-03 09:19|点击:
摘要:目前已经成功建立了多种脊髓损伤(sCⅠ动物模型,可从不同角度模拟临床脊髓损伤。脊髓损伤模型主要有脊髓挫伤模型、压迫损伤模型、橫断损伤模型、缺血再灌注损伤模型和光化学损伤模型等几种。笔者对哦齿类动物几种脊髓损伤模型的原理制作方法及其特点分别进行了介绍。
自1911年Alen利用重物坠落法首先制作了脊髓挫伤模型之后,脊髓损伤( spinal cord injury,sC)动物模型的研究不断发展成熟,目前已经成功建立了多种动物模型,可从不同角度模拟临床SCl。建立标准、理想的脊髓损伤模型是研究sCI最基本的条件,笔者现就几种常见的啮齿类动物SCl模型的原理制作方法及优缺点综述如下。
啮齿类动物SCI模型概况sCI动物模型涉及兔、猫、犬、猪、灵长类等多种动物,以啮齿类动物应用最广。其中大鼠对剧烈损伤耐受力最强,病理改变与人接近,形成空洞,术后易管理,感染率低,应用最多。而小鼠体形小不易操作,术后多形成致密结缔组织,病理改变与大鼠及人类有所区别,应用受到一定限制,但因其在转基因研究中所具有的优势,其应用也越来越广。
SCI多为脊柱骨性结构侵犯脊髓的直接后果,损伤程度与早期原发伤及其继发病理改变有关。常见SCI模型分为挫伤、压伤、横断伤及缺血再灌注损伤、光化学损伤等,其中挫伤、压伤模型属于钝性损伤,适合SCI后继发性病理生理改变的研究;横断伤模型属切割伤,适用于轴突再生的研究。SCI模型的评价主要从解剖和功能2个方面进行,解剖上主要采用包括束路追踪在内的组织学技术,功能上主要运用神经生理学及多种运动和感觉量表。
临床SC伤情多变,损伤机制复杂,任何一种模型都不能完全模拟临床SCI,不同模型适用于不同研究目的。如挫伤模型适用于研究sCⅠ后生理反应或继发损伤的病理生理改变;压伤模型适用于脊髓受压后改变或减压治疗的研究;切割伤模型适用于脊髓再生的研究。有些研究需采用多种模型,如药物治疗促进脊髓再生的研究,可先釆用脊髓横断模型对冉生轴突进行证实,再利用挫伤模型研究最佳治疗方案。此外护理工作也是选择动物模型时必须考虑的重要因素。其它因素还包括动物脊柱手术的训练、适宜的仪器设备等。理想的sCI模型应具有较好的临床再现性、损伤程度的可调控性、较高的可操作性与可复制性。
2啮齿类动物钝性SCI模型原理及特点钝性挫伤或压伤模型接近人类脊髓受伤的实际,是研究sCI的良好模型。一是病理改变接近临床。早期表现为损伤部位弥漫性出血、坏死和水肿,随后部分组织修复再生;慢性期表现为脊髓实质娄缩、胶质瘢痕增生和中央囊腔形成。二是钝性损伤模型损伤区边缘脊髓组织也保持完好,残存白质数量与运动功能的保留程度一致2。
2.1脊髓挫伤模型1911年Alen利用重物坠落法首先制作了sCl脊髓挫伤模型,该方法后来被称为Alen打击法。其原理为利用机械力撞击脊髓,使脊髓在应力作用下产生弹性变而致伤。方法为暴露背侧脊髓,保留硬脊膜,用标准质量重物沿中空导管自由落下,通过改变下落高度造成不同程度损伤。脊髓致伤能量采用重物质量(gm)与下落高度(cm)的乘积(单位g或g)来衡量。
该模型的优点在于成本低,易操作,损伤平面明确,损伤后病理改变和功能障碍较典型,损伤程度可调节,轻、重度损伤可重复性好,感染机会较小。比较研究2证实了大鼠脊髓重物坠落损伤模型在形态学、功能改变和电生理检査与临床实际相一致,表明挫伤模型是研究SCI后形态功能改变以及治疗方法的良好模型。该方法缺点在于致伤模型影响因素多,需切除椎板,易损伤脊髓血管和脊神经;撞击部位不易精确确定,脊髓受压瞬间压强变化可比性差;重物反弹可使脊髓受多次打击,中度损伤可重复性差等。
Alen打击法进行了许多改进,近年来增加了计算机辅助冲击仪,通过调节冲击仪的生物力学参数逐渐增加损伤的程度。 Falconer等“利用立体定位仪调节大鼠脊髓位置,通过计算机控制电子反馈装置检测调节脊髓受压参数,有效避免了脊髓遺受多次打击,确保了模型的一致性。目前纽约大学( New York University,NYU)冲击仪和俄亥俄州大学(OhioState University,OSU)冲击仪应用较广3。NYU冲击仪采用10g冲击棒分别从6.25、12.5、25和50mm不同高度落下,打击大鼠暴露的T,-T脊髓背面,并固定上下位椎体的嵴突以减少冲击时脊椎的活动。该装置可精确测量多项生物力学参数,包括冲击棒冲击速度、脊髓被压缩距离、压缩率及所受应力,并可剔除超出预定受力范围的动物。此外该模型还要求控制其它如动物种系、年龄、麻醉方法、麻醉至撞击时间等条件,从而制作病理学和功能的连贯性损伤。O5U冲击仪采用了计算机反馈控制机电冲击仪而非重物坠落法。将冲击头缓慢旋转与硬膜表面接触,以大约3000达因的力产生30μm的位移,保证了损伤的起始点相同;之后冲击头在10分钟内快速冲击脊髓产生一定位移(一般为0.8-1.1mm),保持约4-5分钟,在10分钟内释放。该方法由于主动撤去冲击头,避免了重物弹起后下落造成的二次损伤,并通过传感器测量脊髓受力和位移的大小,可剔除超出预定标准的模型。Sche等6对0sU冲击仪进行了进一步改进,改变了通过脊髓位移调节损伤程度的方法,通过控制冲击仪冲击力的大小而造成不同程度的损伤,日前这种经改进的冲击仪和Ohio冲击仪都可用于制作小鼠SCl模型。
2.2脊髓压迫损伤模型该模型应用也较广泛,有多种致伤方法,分别利用动脉夹、球囊、重物或带旋转螺钉的压板造成脊髓压迫损伤,其原理是利用压力作用影响脊髓组织及其血供造成损伤。其中动脉夹和球囊压迫损伤最为常见,制作容易,可准确控制压伤的范围和程度,缺点是与实际SCI相关性较差。
2.2.1钳夹压迫损伤模型利用特制动脉夹垂直钳夹于暴露的脊髓,通过调整钳夹力和作用时间可制作不同程度的sCI模型。 borgens发现使用改进的手术镊子持续挤压大鼠脊髓15秒,使之产生恒定位移,制作的SCI模型可重复性较好。 Joshi等”针对小鼠脊髓的特点改进了动脉夹尺寸使用不同的弹簧以产生不同的夹持力,并定期校正以保持夹持力的恒定,在硬膜外夹持1分钟以造成SCI,结果发现该方法制作的模型具有微囊腔、轴突变性和显著的星形细胞反应性胶质化等sCI的典型表现。该方法的优点类同于挫伤模型,可保持硬脊膜完整,SCI后的解剖结构与神经功能的变化也与挫伤模型近似。
2.2.2球囊压迫损伤模型球囊压迫模型可模拟临床椎管内脊髓压迫病变。损伤原理为脊髓受压造成组织缺血低氧,以及机械压力的作用所造成的脊髓组织直接损伤。张峡等采用大鼠脊髓腹侧椎管内放置不同规格水囊制作了脊髓腹侧压迫损伤模型,在固定压迫时间和致伤速度的前提下,通过改变水囊体积成功地制作出不同程度的脊髓损伤较好地反应了脊髓压迫患者的基本伤情及特点。该方法优点为闭合性损伤,持续时间可控,重复性好,可准确制作轻、中、重不同程度SCI模型,特别适用于药物及减压手术的治疗研究。
V nicky等1通过T椎弓钻孔将 Fogarty导管插入大鼠T水平硬膜外间隙,改变注入水量制作不同程度损伤作者认为注水量为15μ对研究SI的病理生理及治疗的保护作用效果最佳。 Sheng等将硅酮管垂直于脊柱纵轴置于T硬膜外间隙,根据硅管保留时间不同造成不同程度的损伤。
2.3脊髓橫断损伤模型横断模型多为切割伤,主要用于sCI再生与修复等研究。该方法多采用锐利刀片横断或半横断脊髓,或切除脊髓部分节段、或吸除部分组织造成脊髓横断性缺损完全横断模型适合轴突再生和功能恢复的评价。一般认为,脊髓完全横断后,如顺行追踪观察到远端标记轴突,则意味着轴突成功再生,也是动物功能恢复的原因。这种观点受到广泛认可,成为完全横断模型的主要优势,但该观点也面临一定的挑战,因为脊髓全横断动物经过重力辅助后肢平板训练或鞘内注射肾上腺素激动剂后可恢复一定功能,并且减少横断脊髓移位导致的硬膜损伤和成纤维细胞浸润,在不采取任何干预措施的情况下,脊髓全横断的成年小鼠可以部分恢复功能。如果实施特定疗法后,脊髓全横断动物功能均可恢复,再次横断后恢复功能消失,那说明这种恢复是由于下行传导束轴突再生引起的。该模型的主要优点是操作简便、重复性好,造成的功能障碍直接归因于脊髓横断原发损伤,对脊髓损伤修复的研究很有价值;缺点是临床患者很少发生脊髓完全离断,且术后动物死亡率高,护理难度大,不利于慢性损伤再生的研究。
部分横断模型可以选择性切断脊髓,制作轻度神经功能障碍,术后易管理,避免了脊髓全横断所致的高死亡率及膀胱储留等问题,利于长时间实验观察,在脊髓再生的研究中具有重要价值。单侧半切模型可利用健侧作为对照进行病理学及移植再生效应的研究,特别是挖制肢体熟练运动的大鼠红核脊髓束在对侧脊髓背外侧柱中下行,容易完全切断侧并使对侧保持完整。背側半横切模型"则容易切断双侧红核脊髓和中央管背侧皮质脊髓束。但部分横切模型也存在一定问题,如很难区分术后功能改善是由于受损传导路再生还是残余组织功能代偿。
2.4啮齿类动物其它SCI模型
2.4.1脊髓缺血再灌注损伤模型该模型最早用于大型动物SC的研究。大鼠脊髓供血主要来自胸主动脉,可采用左锁骨下动脉分支远端阻断胸主动脉或肾下主动脉的方法制作。该模型具有手术简便、并发症少等优点,主要弊端是与临床SCl相关性差,不易控制SCI程度,重复性较差。
2.4.2光化学损伤模型该模型通过激光照射脊髓特定部位1,静脉注射的光敏剂在激光作用下发生化学反应,造成局部氧自由基堆积,脊髓血管内皮细胞受损,引起血栓,导致脊髓缺血损伤和水肿。该方法避免了侵入性操作,保持了脊髓的完整,但光的热效应对脊髓造成的直接损伤对实验研究有一定影响。光化学损伤后小鼠脊髓无空洞形成,而是形成致密结缔组织,损伤组织病理改变和免疫组化结果与小鼠功能受损程度相一致。
实验模型与临床SCI发生的环境有很大不同,如实验动物SCl是在麻醉条件下进行的,而临床患者使用了多种药物使得神经保护剂研究的药物环境不同,即使同一种模型不同品系的动物所产生的SCI效应也不尽相同-0。但正是动物模型的不断发展和完善促进了人们对SCl病理生理机制研究的逐步深入。需要指出的是不同的模型是针对解决不同的问题而建立的,因此每种模型都有其优缺点,任何一种动物模型都不可能完全再现临床SCI错综复杂的病理生理表现,而恰恰是多种不同的动物模型深化了我们对SCI的理解。在实验过程中,应综合考虑多种影响因素,根据实验目的选择一种或多种动物模型。

在线客服

  • 客服一: QQ
  • 客服二: QQ
  • 客服三: QQ
  • 0371-55692663
  • 13673371063
大发快乐8大发快乐8app 沅江市 | 吉木萨尔县 | 章丘市 | 休宁县 | 宜兰县 | 正镶白旗 | 海淀区 | 微山县 | 蓝山县 | 平果县 | 丰台区 | 岫岩 | 启东市 | 上蔡县 | 皮山县 | 西平县 | 安新县 | 温宿县 | 珲春市 | 永定县 | 正定县 | 驻马店市 | 黄石市 | 江口县 | 毕节市 | 富阳市 | 长治县 | 沽源县 | 闸北区 | 石屏县 | 富民县 | 无棣县 | 济阳县 | 桓台县 | 石屏县 | 广南县 | 望都县 | 长治市 | 汉沽区 | 册亨县 | 双桥区 | 临沭县 | 沽源县 | 武义县 | 华容县 | 河源市 | 香港 | 原阳县 | 焦作市 | 灵宝市 | 商河县 | 阳原县 | 绥江县 | 文登市 | 师宗县 | 信阳市 | 夏邑县 | 潜山县 | 达日县 | 蕲春县 | 泽普县 | 临桂县 | 浦城县 | 达拉特旗 | 岳池县 | 汤阴县 | 神木县 | 新安县 | 贵定县 | 崇州市 | 黑山县 | 巴中市 | 沙河市 | 信阳市 | 云安县 | 西华县 | 金坛市 | 西乌珠穆沁旗 | 乌苏市 | 罗平县 | 宁津县 | 东莞市 | 信丰县 | 唐山市 | 扎鲁特旗 | 图木舒克市 | 含山县 | 黎平县 | 邢台县 | 孟村 | 永定县 | 台湾省 | 宜州市 | 团风县 | 漠河县 | 宜兰县 | 嵊泗县 | 汾阳市 | 和龙市 | 庆云县 | 望都县 | 固阳县 | 婺源县 | 团风县 | 宝山区 | 海淀区 | 潍坊市 | 纳雍县 | 四川省 | 霍林郭勒市 | 陆丰市 | 唐山市 | 富裕县 | 沾化县 | 白河县 | 仁布县 | 腾冲县 | 乌苏市 | 普定县 | 疏勒县 | 南华县 | 都匀市 | 家居 | 广汉市 | 临西县 | 泸定县 | 密云县 | 民丰县 | 丰县 | 叙永县 | 贞丰县 | 崇文区 | 桦川县 | 河南省 | 塔河县 | 宁晋县 | 黎川县 | 布尔津县 | 大竹县 | 沿河 | 青龙 | 哈尔滨市 | 轮台县 | 兴隆县 | 江西省 | 滕州市 | 韶山市 | 马公市 | 河东区 | 莎车县 | 石林 | 九龙城区 | 进贤县 | 错那县 | 孝感市 | 历史 | 庄浪县 | 五台县 | 英德市 | 楚雄市 | 砚山县 | 盐边县 | 炉霍县 | 丹巴县 | 湖北省 | 肥东县 | 嵊州市 | 汾阳市 | 报价 | 额敏县 | 渭南市 | 湖南省 | 太原市 | 新田县 | 高台县 | 正定县 | 芷江 | 宁乡县 | 含山县 | 长武县 | 巴中市 | 西乌珠穆沁旗 | 康定县 | 文成县 | 廉江市 | 吉安县 | 京山县 | 安顺市 | 新源县 | 凯里市 | 盖州市 | 镇远县 | 浑源县 | 洛南县 | 定结县 | 嘉祥县 | 民和 | 七台河市 | 繁峙县 | 望谟县 | 军事 | 固原市 | 盈江县 | 盐边县 | 卓资县 | 南投市 | 信宜市 | 个旧市 | 合水县 | 库车县 | 澄江县 | 宁阳县 | 永春县 | 英山县 | 黎平县 | 开远市 | 新晃 | 满城县 | 霍林郭勒市 | 黄浦区 | 武川县 | 潮安县 | 无棣县 | 高雄县 | 天津市 | 赫章县 | 泌阳县 | 定边县 | 尼勒克县 | 通化市 | 壤塘县 | 武陟县 | 滨海县 | 囊谦县 | 铁岭市 | 山东省 | 赣州市 | 永和县 | 页游 | 长沙县 | 潞城市 | 水城县 | 同心县 | 恭城 | 夏邑县 | 怀化市 | 手游 | 吉木萨尔县 | 西乌珠穆沁旗 | 无极县 | 和田县 | 科技 | 郧西县 | 双柏县 | 盖州市 | 平罗县 | 台中市 | 铜山县 | 无为县 | 泗水县 | 潼南县 | 九江市 | 红原县 | 承德市 | 南漳县 | 克什克腾旗 | 武穴市 | 宣汉县 | 宁海县 | 明溪县 | 苍梧县 | 固始县 | 青阳县 | 太仓市 | 濉溪县 | 英吉沙县 | 南投市 | 巩义市 | 江北区 | 深州市 | 乌海市 | 绥阳县 | 尤溪县 | 犍为县 | 广州市 | 土默特左旗 | 若羌县 | 杂多县 | 资中县 | 仙桃市 | 昔阳县 | 福贡县 | 栖霞市 | 肥东县 | 洪洞县 | 天镇县 | 五常市 | 三明市 | 德化县 | 西华县 | 靖江市 | 凤城市 | 许昌市 | 卢龙县 | 合作市 | 得荣县 | 泰来县 | 潞西市 | 大厂 | 清流县 | 鹤壁市 | 衡山县 | 保山市 | 五大连池市 | 洞口县 | 泉州市 | 德令哈市 | 兰考县 | 武胜县 | 梁山县 | 卢龙县 | 新晃 | 四川省 | 石渠县 | 米林县 | 元氏县 | 名山县 | 蛟河市 | 仪征市 | 宁晋县 | 弋阳县 | 新化县 | 鄂托克前旗 | 县级市 | 甘泉县 | 澳门 | 手机 | 盱眙县 | 佛冈县 | 宁南县 | 灯塔市 | 谢通门县 | 梅河口市 | 湖口县 | 梓潼县 | 嘉义县 | 瑞丽市 | 巨野县 | 湘西 | 宣恩县 | 襄城县 | 河南省 | 余干县 | 洛扎县 | 阿图什市 | 湛江市 | 浑源县 | 鸡泽县 | 泽普县 | 万安县 | 邵阳县 | 赣榆县 | 新泰市 | 图们市 | 兖州市 | 义马市 | 泽库县 | 西华县 | 鄂州市 | 泰安市 | 昆山市 | 鹤庆县 | 彰化县 | 菏泽市 | 剑阁县 | 柳林县 | 临沂市 | 朝阳市 | 屯门区 | 克什克腾旗 | 安龙县 | 荣昌县 | 沾益县 | 丰都县 | 平舆县 | 吉安县 | 磴口县 | 鸡泽县 | 天水市 | 高陵县 | 开封市 | 祁门县 | 榕江县 | 和政县 | 台东县 | 丹巴县 | 清河县 | 德昌县 | 常德市 | 乌恰县 | 夏津县 | 台北市 | 通河县 | 宁化县 | 渭南市 | 淮北市 | 龙口市 | 哈密市 | 宜昌市 | 通化市 | 百色市 | 宜春市 | 南乐县 | 格尔木市 | 康定县 | 宜章县 | 辽源市 | 海原县 | 光泽县 | 黑龙江省 | 灵山县 | 阿尔山市 | 清丰县 | 伽师县 | 永嘉县 | 定西市 | 岫岩 | 松滋市 | 凤庆县 | 柘城县 | 綦江县 | 尼玛县 | 额敏县 | 左云县 | 铜山县 | 章丘市 | 当阳市 | 香河县 | 东港市 | 河西区 | 泾源县 | 二手房 | 且末县 | 孝昌县 | 郧西县 | 湟源县 | 新化县 | 宁乡县 | 思南县 | 灵武市 | 青川县 | 当涂县 | 保德县 | 沭阳县 | 潍坊市 | 修文县 | 额济纳旗 | 延长县 | 新昌县 | 黄山市 | 苏尼特左旗 | 黄浦区 | 上犹县 | 徐州市 | 黑山县 | 崇州市 | 葵青区 | 新巴尔虎左旗 | 招远市 | 靖安县 | 伊春市 | 林甸县 | 富民县 | 沽源县 | 浦北县 | 岗巴县 | 阜康市 | 施秉县 | 巧家县 | 拜城县 | 宾川县 | 精河县 | 丹棱县 | 池州市 | 南澳县 | 廊坊市 | 南宁市 | 长寿区 | 白城市 | 敦化市 | 平阴县 | 洪雅县 | 松潘县 | 泽普县 | 额尔古纳市 | 沙雅县 | 荣昌县 | 安远县 | 鹤峰县 | 大丰市 | 阳朔县 | 榕江县 | 利津县 | 岑溪市 | 正镶白旗 | 阿勒泰市 | 普格县 | 静宁县 | 武威市 | 刚察县 | 红安县 | 湖北省 | 岐山县 | 惠来县 | 怀化市 | 商都县 | 安塞县 | 卢龙县 | 龙江县 | 大方县 | 鹤山市 | 鹤峰县 | 麻江县 | 临夏县 | 平安县 | 宜兰市 | 云南省 | 南昌市 | 双鸭山市 | 海安县 | 建水县 | 正宁县 | 原平市 | 青冈县 | 巨野县 | 镇坪县 | 博野县 | 宁德市 | 韩城市 | 北流市 | 吉林市 | 长宁区 | 铜山县 | 广州市 | 哈密市 | 安龙县 | 弥勒县 | 榆中县 | 祁连县 | 宁强县 | 扶风县 | 毕节市 | 河津市 | 中方县 | 河北省 | 垫江县 | 晋宁县 | 柳江县 | 咸阳市 | 曲沃县 | 渝北区 | 桑日县 | 泸水县 | 油尖旺区 | 阿坝县 | 马边 | 咸丰县 | 会理县 | 常德市 | 出国 | 苍南县 | 前郭尔 | 佳木斯市 | 哈尔滨市 | 谢通门县 | 嘉鱼县 | 鞍山市 | 朝阳县 | 陇南市 | 东海县 | 玛纳斯县 | 灵宝市 | 永嘉县 | 德清县 | 托克逊县 | 姜堰市 | 察哈 | 阿勒泰市 | 黄石市 | 封丘县 | 昭通市 | 大英县 | 克东县 | 吉林市 | 安徽省 | 苏尼特右旗 | 黑水县 | 正安县 | 武邑县 | 兰考县 | 泰和县 | 云浮市 | 五河县 | 绥宁县 | 东光县 | 丽水市 | 阳江市 | 渭南市 | 沂南县 | 汕头市 | 灵台县 | 洪泽县 | 廊坊市 | 芦山县 | 灵台县 | 广州市 | 崇义县 | 鄂尔多斯市 | 梁河县 | 大兴区 | 惠州市 | 通辽市 | 陇西县 | 娄烦县 | 安福县 | 盐源县 | 皋兰县 | 富川 | 吉木萨尔县 | 洛隆县 | 赤城县 | 梁河县 | 凤山县 | 临清市 | 临颍县 | 朝阳区 | 洪江市 | 巴林右旗 | 黔西 | 华亭县 | 周至县 | 怀化市 | 浑源县 | 娄底市 | 曲靖市 | 大荔县 | 苍山县 | 威远县 | 德庆县 | 安仁县 | 沁源县 | 辽宁省 | 长宁县 | 尼勒克县 | 江山市 | 山阳县 | 剑河县 | 林口县 | 海淀区 | 济南市 | 禹州市 | 化德县 | 玉溪市 | 台南县 | 桓台县 | 黄梅县 | 祁东县 | 南投市 | 保康县 | 石阡县 | 利川市 | 信阳市 | 清远市 | 札达县 | 本溪市 | 肃宁县 | 霞浦县 | 游戏 | 上高县 | 左贡县 | 溆浦县 | 远安县 | 莒南县 | 商洛市 | 许昌县 | 湘阴县 | 苍山县 | 清涧县 | 甘肃省 | 顺义区 | 卓尼县 | 石台县 | 东辽县 | 峨眉山市 | 贵溪市 | 嘉荫县 | 高平市 | 松滋市 | 资源县 | 搜索 | 扶风县 | 凤阳县 | 琼海市 | 象州县 | 文安县 | 霍城县 | 绍兴市 | 凤阳县 | 平远县 | 罗江县 | 林甸县 | 嘉义市 | 巍山 | 苍南县 | 阿拉善左旗 | 合阳县 | 阳东县 | 大城县 | 桐庐县 | 阿鲁科尔沁旗 | 张北县 | 泰州市 | 龙泉市 | 化德县 | 望都县 | 平塘县 | 高清 | 海城市 | 香河县 | 吐鲁番市 | 高清 | 西藏 | 涞水县 | 凯里市 | 徐水县 | 南漳县 | 上思县 | 麟游县 | 固原市 | 保定市 | 威海市 | 信丰县 | 榆林市 | 枞阳县 | 宁明县 | 呼图壁县 | 宣汉县 | 南皮县 | 丹凤县 | 霞浦县 | 沈丘县 | 泸溪县 | 敦化市 | 吉隆县 | 开化县 | 宜宾县 | 盐山县 | 南江县 | 兰溪市 | 曲阳县 | 乌兰察布市 | 衡山县 | 高陵县 | 梅河口市 | 库车县 | 巴林左旗 | 革吉县 | 彭山县 | 金阳县 | 崇阳县 | 舟山市 | 大兴区 | 凤城市 | 桑日县 | 平谷区 | 凤庆县 | 铅山县 | 吉林省 | 晴隆县 | 桐庐县 | 牙克石市 | 正阳县 | 措美县 | 灵台县 | 钟祥市 | 宜川县 | 南木林县 | 灵宝市 | 华容县 | 房产 | 吉木乃县 | 东乌 | 博湖县 | 宣武区 | 图们市 | 宽甸 | 托克逊县 | 包头市 | 中阳县 | 岳池县 | 武穴市 | 霍州市 | 襄樊市 | 江阴市 | 永城市 | 北宁市 | 太仓市 | 武冈市 | 叙永县 | 静乐县 | 中超 | 阜宁县 | 济宁市 | 彭水 | 曲水县 | 邹城市 | 闵行区 | 边坝县 | 行唐县 | 普兰店市 | 乾安县 | 彰化市 | 阿尔山市 | 富源县 | 娄烦县 | 奉化市 | 贡嘎县 | 光泽县 | 青河县 | 新密市 | 苏尼特左旗 | 巴彦县 | 棋牌 | 海林市 | 于田县 | 淳化县 | 东阳市 | 巴林左旗 | 朝阳市 | 九龙坡区 | 济阳县 | 那曲县 | 大埔县 | 福州市 | 囊谦县 | 淮安市 | 新安县 | 龙南县 | 武冈市 | 福泉市 | 溆浦县 | 宁蒗 | 仁化县 | 繁昌县 | 萨迦县 | 政和县 | 宣城市 | 搜索 | 齐齐哈尔市 | 宜兴市 | 西平县 | 博白县 | 西华县 | 东乡 | 樟树市 | 巴马 | 靖远县 | 广昌县 | 休宁县 | 宝清县 | 游戏 | 子洲县 | 通许县 | 金山区 | 河南省 | 崇明县 | 宣恩县 | 汝阳县 | 维西 | 靖远县 | 永登县 | 南江县 | 寻乌县 | 陇南市 | 紫阳县 | 喀喇沁旗 | 长宁区 | 保德县 | 新营市 | 黑龙江省 | 革吉县 | 额敏县 | 锡林浩特市 | 罗源县 | 漯河市 | 遵义县 | 上高县 | 三河市 | 阳东县 | 桃园市 | 云浮市 | 桐乡市 | 沙湾县 | 舟山市 | 宜昌市 | 邹城市 | 惠州市 | 惠来县 | 信阳市 | 淄博市 | 阳春市 | 远安县 | 竹北市 | 汝南县 | 克什克腾旗 | 京山县 | 黔西 | 华容县 | 巨野县 | 墨江 | 遂川县 | 观塘区 | 河北省 | 垦利县 | 垣曲县 | 台北县 | 巩留县 | 彭州市 | 潼关县 | 米泉市 | 密云县 | 佳木斯市 | 平和县 | 宁强县 | 铜山县 | 南靖县 | 彰化县 | 宜宾市 | 安宁市 | 辉县市 | 深水埗区 | 万宁市 | 邵阳市 | 正安县 | 宜兰县 | 平顺县 | 应城市 | 延边 | 平泉县 | 岑溪市 | 濮阳县 | 黄石市 | 南汇区 | 孟州市 | 时尚 | 东宁县 | 舟曲县 | 中超 | 北票市 | 阜阳市 | 龙游县 | 肃宁县 | 乌鲁木齐市 | 遵义县 | 八宿县 | 渝北区 | 察雅县 | 龙州县 | 南漳县 | 凌源市 | 罗甸县 | 女性 | 鹿邑县 | 图木舒克市 | 连江县 | 织金县 | 溆浦县 | 临安市 | 武冈市 | 凌海市 | 乐昌市 | 廊坊市 | 崇阳县 | 曲沃县 | 博湖县 | 封丘县 | 晋中市 | 邵阳市 | 西安市 | 湄潭县 | 太湖县 | 阿图什市 | 克什克腾旗 | 原平市 | 周口市 | 洛川县 | 卢湾区 | 武冈市 | 九龙坡区 | 阿克苏市 | 东阳市 | 桓台县 | 汕头市 | 包头市 | 韩城市 | 宁都县 | 潞城市 | 邢台市 | 南通市 | 温州市 | 尼勒克县 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐县 | 长葛市 | 洞头县 | 通州区 | 安阳县 | 郴州市 | 仲巴县 | 阿城市 | 东山县 | 天全县 | 砚山县 | 瑞昌市 | 阿坝 | 周宁县 | 磐安县 | 白玉县 | 伊吾县 | 金秀 | 星座 | 东丽区 | 甘谷县 | 桃园县 | 武鸣县 | 抚州市 | 育儿 | 淮阳县 | 长阳 | 成武县 | 永新县 | 东莞市 | 浪卡子县 | 两当县 | 太和县 | 霍林郭勒市 | 沛县 | 竹溪县 | 甘南县 | 防城港市 | 利川市 | 阿鲁科尔沁旗 | 潮州市 | 远安县 | 板桥市 | 延边 | 阳高县 | 齐河县 | 新化县 | 江阴市 | 郓城县 | 常州市 | 礼泉县 | 河津市 | 浦东新区 | 肇东市 | 仁布县 | 河池市 | 佛坪县 | 资中县 | 齐齐哈尔市 | 英山县 | 罗田县 | 丰顺县 | 彰武县 | 盐城市 | 中阳县 | 若尔盖县 | 舟山市 | 新平 | 眉山市 | 焦作市 | 莒南县 | 五大连池市 | 石首市 | 腾冲县 | 宽甸 | 梁平县 | 合江县 | 达州市 | 军事 | 阳新县 | 庐江县 | 腾冲县 | 洛南县 | 涪陵区 | 栾城县 | 宁都县 | 盐源县 | 武胜县 | 台东县 | 鹿泉市 | 武城县 | 满洲里市 | 精河县 | 施甸县 | 石门县 | 元朗区 | 冷水江市 | 开阳县 | 威海市 | 正宁县 | 中宁县 | 昌平区 | 漠河县 | 乌拉特后旗 | 阳东县 | 西安市 | 桐梓县 | 江永县 | 舒兰市 | 郸城县 | 达拉特旗 | 锡林郭勒盟 | 遂宁市 | 米泉市 | 铅山县 | 福贡县 | 长垣县 | 澄城县 | 八宿县 | 宁阳县 | 上犹县 | 石棉县 | 涟源市 | 庐江县 | 杂多县 | 新郑市 | 马公市 | 郑州市 | 阿图什市 | 五莲县 | 沁源县 | 盈江县 | 彩票 | 宝山区 | 云和县 | 肇源县 | 北宁市 | 嵊泗县 | 集安市 | 达日县 | 隆尧县 | 资兴市 | 巴林左旗 | 肃北 | 兴城市 | 寿阳县 | 正阳县 | 平舆县 | 邹城市 | 界首市 | 滕州市 | 龙井市 | 康马县 | 宁强县 | 鄂州市 | 邯郸市 | 曲靖市 | 资讯 | 逊克县 | 防城港市 | 台湾省 | 南宁市 | 平乐县 | 寻乌县 | 池州市 | 麻城市 | 长阳 | 古田县 | 宝清县 | 十堰市 | 保定市 | 左权县 | 高邮市 | 友谊县 | 绥芬河市 | 天台县 | 喜德县 | 平利县 | 邻水 | 微博 | 南雄市 | 安溪县 | 阜新市 | 彰武县 | 林周县 | 吉林省 | 安岳县 | 高雄县 | 东乌 | 寻甸 | 焦作市 | 建瓯市 | 阜新 | 西峡县 | 普兰店市 | 阜城县 | 揭阳市 | 花莲县 | 象山县 | 青冈县 | 郧西县 | 和林格尔县 | 阿城市 | 夹江县 | 常宁市 | 原阳县 | 佳木斯市 | 翁源县 | 南京市 | 五家渠市 | 安岳县 | 繁峙县 | 灵川县 | 雷山县 | 淮安市 | 重庆市 | 博客 | 灵寿县 | 平度市 | 高碑店市 | 莱西市 | 临高县 | 合山市 | 阿巴嘎旗 | 济源市 | 万荣县 | 永川市 | 舞阳县 | 敦煌市 | 霍州市 | 固阳县 | 平塘县 | 措勤县 | 伊宁市 | 延边 | 克东县 | 兰考县 | 调兵山市 | 邢台市 | 阳朔县 | 榆树市 | 大连市 | 大新县 | 同心县 | 梅河口市 | 仁怀市 | 昭觉县 | 台湾省 | 开阳县 | 陇川县 | 阜新 | 财经 | 乌兰浩特市 | 和硕县 | 和静县 | 绩溪县 | 台中市 | 嫩江县 | 九寨沟县 | 阳江市 | 阳春市 | 万山特区 | 高青县 | 柳江县 | 郑州市 | 探索 | 高雄县 | 禄劝 | 台安县 | 临泽县 | 屯昌县 | 宁津县 | 巴林右旗 | 芦山县 | 馆陶县 | 祁门县 | 沙洋县 | 龙门县 | 松阳县 | 大田县 | 商河县 | 淳安县 | 栖霞市 | 巴林右旗 | 嫩江县 | 仙桃市 | 建德市 | 贺州市 | 容城县 | 弋阳县 | 石渠县 | 乐都县 | 广宗县 | 泌阳县 | 上林县 | 平和县 | 通道 | 晋江市 | 青龙 | 偃师市 | 女性 | 尼玛县 | 阜南县 | 麟游县 | 临海市 | 红原县 | 湟源县 | 百色市 | 陇南市 | 米泉市 | 平凉市 | 安西县 | 竹溪县 | 邢台市 | 禹城市 | 留坝县 | 云和县 | 广东省 | 泾源县 | 嘉祥县 | 靖远县 | 苏尼特右旗 | 扶风县 | 萝北县 | 德令哈市 | 乌兰察布市 | 会同县 | 张家港市 | 垦利县 | 河间市 | 丁青县 | 齐齐哈尔市 | 青海省 | 玉环县 | 井研县 | 寿阳县 | 巢湖市 | 濮阳县 | 始兴县 | 衡东县 | 界首市 | 三河市 | 镇安县 | 乌兰县 | 大厂 | 阳城县 | 衡南县 | 仁布县 | 长丰县 | 平原县 | 漾濞 | 兴和县 | 勃利县 | 岳西县 | 本溪市 | 德清县 | 平顺县 | 东乡族自治县 | 博罗县 | 兰考县 | 容城县 | 沅江市 | 靖安县 | 岳阳市 | 台安县 | 浦江县 | 肇庆市 | 寿阳县 | 苏尼特左旗 | 贵州省 | 武隆县 | 江达县 | 文昌市 | 汉寿县 | 陈巴尔虎旗 | 鹤岗市 | 临沧市 | 紫金县 | 岢岚县 | 峨眉山市 | 勐海县 | 辉南县 | 扬州市 | 德保县 | 太保市 | 客服 | 桐柏县 | 绥滨县 | 南通市 | 石家庄市 | 淮南市 | 孟连 | 莎车县 | 始兴县 | 霍林郭勒市 | 泸州市 | 辽阳市 | 白城市 | 千阳县 | 永登县 | 洞头县 | 开原市 | 乌拉特后旗 | 上犹县 | 乐亭县 | 宝鸡市 | 南江县 | 汝阳县 | 宣武区 | 京山县 | 玛沁县 | 磐安县 | 海口市 | 深泽县 | 广德县 | 根河市 | 巴彦淖尔市 | 公安县 | 上高县 | 汶上县 | 定远县 | 大同市 | 德格县 | 泰和县 | 定西市 | 东海县 | 荥经县 | 洛浦县 | 正蓝旗 | 高淳县 | 东至县 | 紫金县 | 台东县 | 丹东市 | 肃宁县 | 三河市 | 伊通 | 根河市 | 宜君县 | 鞍山市 | 霍城县 | 瑞昌市 | 白朗县 | 黑河市 | 昭平县 | 宁蒗 | 永仁县 | 赤水市 | 谢通门县 | 甘南县 | 丽水市 | 绥芬河市 | 道孚县 | 临沂市 | 靖安县 | 布尔津县 | 乌拉特后旗 | 玉屏 | 石泉县 | 凌海市 | 万载县 | 丹江口市 | 霍邱县 | 吉水县 | 湖州市 | 绥芬河市 | 永昌县 | 祁连县 | 勐海县 | 义马市 | 砀山县 | 林口县 | 西华县 | 宣化县 | 新津县 | 湾仔区 | 辽中县 | 尤溪县 | 南雄市 | 陆河县 | 天峨县 | 东兴市 | 怀集县 | 吴堡县 | 陇川县 | 汝阳县 | 行唐县 | 宜阳县 | 黔南 | 玉门市 | 灌云县 | 天全县 | 湘西 | 彭州市 | 台湾省 | 芦溪县 | 祁阳县 | 巨野县 | 鱼台县 | 凤城市 | 南涧 | 平陆县 | 霍城县 | 利川市 | 藁城市 | 偃师市 | 巧家县 | 额济纳旗 | 明溪县 | 阳信县 | 牟定县 | 乌兰县 | 新巴尔虎左旗 | 柘城县 | 镇江市 | 长海县 | 灵石县 | 保定市 | 峨山 | 诏安县 | 陈巴尔虎旗 | 武义县 | 刚察县 | 湖州市 | 彩票 | 黄陵县 | 松阳县 | 博罗县 | 盐边县 | 鹤庆县 | 辽宁省 | 辽源市 | 文水县 | 密云县 | 雷山县 | 沙洋县 | 垣曲县 | 沙坪坝区 | 台湾省 | 湖南省 | 武邑县 | 横峰县 | 重庆市 | 武乡县 | 苏州市 | 阜阳市 | 锡林浩特市 | 天峨县 | 兴业县 | 黄冈市 | 平邑县 | 嘉荫县 | 新营市 | 安丘市 | 如皋市 | 洛川县 | 祁门县 | 澜沧 | 周至县 | 黑龙江省 | 桐乡市 | 驻马店市 | 随州市 | 巫溪县 | 镇康县 | 汝城县 | 闵行区 | 沈阳市 | 阳山县 | 伊春市 | 疏勒县 | 许昌市 | 莫力 | 密云县 | 宜昌市 | 湄潭县 | 沙湾县 | 杭锦旗 | 高淳县 | 孝义市 | 无为县 | 长子县 | 靖州 | 桦南县 | 精河县 | 揭东县 | 鹤壁市 | 苗栗县 | 揭阳市 | 高阳县 | 阳城县 | 宁远县 | 色达县 | 丘北县 | 乌兰浩特市 | 泗水县 | 咸丰县 | 临武县 | 东源县 | 济南市 | 二连浩特市 | 灵石县 | 贡嘎县 | 潍坊市 | 漾濞 | 黄平县 | 杭锦后旗 | 中方县 | 石林 | 曲松县 | 南和县 | 平湖市 | 如东县 | 肥西县 | 兖州市 | 泰安市 | 肇州县 | 嘉峪关市 | 许昌市 | 长治市 | 会东县 | 梧州市 | 呼玛县 | 宜宾市 | 姚安县 | 清水河县 | 南康市 | 潮州市 | 晋宁县 | 时尚 | 壤塘县 | 岳池县 | 东方市 | 宜黄县 | 鞍山市 | 区。 | 木兰县 | 东乌 | 鄂托克前旗 | 阳城县 | 梁山县 | 读书 | 靖宇县 | 常宁市 | 台前县 | 新津县 | 武威市 | 潮安县 | 招远市 | 绥化市 | 库尔勒市 | 宜州市 | 浠水县 | 敦化市 | 龙井市 | 新巴尔虎右旗 | 城步 | 台安县 | 河池市 | 三江 | 玉龙 | 新竹市 | 张家口市 | 闽清县 | 衡东县 | 肇庆市 | 湖南省 | 望谟县 | 儋州市 | 太和县 | 霍林郭勒市 | 葫芦岛市 | 汉阴县 | 巢湖市 | 白水县 | 盘锦市 | 来凤县 | 玉屏 | 延边 | 扎囊县 | 海淀区 | 牙克石市 | 法库县 | 石楼县 | 黔东 | 吉安县 | 调兵山市 | 且末县 | 甘孜县 | 淮北市 | 海原县 | 平阴县 | 屯门区 | 南陵县 | 贵定县 | 红桥区 | 芜湖市 | 安阳县 | 大余县 | 安福县 | 尚志市 | 和林格尔县 | 卢氏县 | 都昌县 | 土默特左旗 | 娄烦县 | 尼勒克县 | 枣庄市 | 台北县 | 临清市 | 新平 | 金秀 | 忻州市 | 闽侯县 | 彭山县 | 鄯善县 | 佛教 | 会泽县 | 元谋县 | 双流县 | 金堂县 | 诏安县 | 乐清市 | 页游 | 寿光市 | 邳州市 | 天柱县 | 临江市 | 仁化县 | 皮山县 | 调兵山市 | 郯城县 | 贵港市 | 金阳县 | 刚察县 | 大同县 | 抚顺市 | 九龙城区 | 洛川县 | 拉孜县 | 桑植县 | 宁安市 | 永昌县 | 织金县 | 邳州市 | 九龙县 | 延寿县 | 贺州市 | 油尖旺区 | 古交市 | 临朐县 | 桐梓县 | 华池县 | 通渭县 | 瑞丽市 | 青川县 | 邓州市 | 武冈市 | 怀集县 | 崇明县 | 大名县 | 徐闻县 | 禹州市 | 连南 | 台中市 | 禹城市 | 酒泉市 | 房产 | 故城县 | 栾城县 | 浮山县 | 岢岚县 | 永济市 | 宣武区 | 罗平县 | 南乐县 | 保德县 | 陆良县 | 抚州市 | 三河市 | 张家界市 | 任丘市 | 大英县 | 桃园县 | 丹东市 | 绩溪县 | 栾川县 | 越西县 | 鹿泉市 | 青河县 | 华亭县 | 惠水县 | 富平县 | 鹿邑县 | 望奎县 | 贵南县 | 廉江市 | 赤城县 | 那坡县 | 河北区 | 烟台市 | 修文县 | 大石桥市 | 罗田县 | 三原县 | 靖州 | 天镇县 | 静乐县 | 界首市 | 逊克县 | 辛集市 | 绥德县 | 乐至县 | 舞钢市 | 呼伦贝尔市 | 循化 | 南充市 | 安吉县 | 剑河县 | 和龙市 | 乐至县 | 元氏县 | 苏州市 | 乳山市 | 双桥区 | 大关县 | 黄陵县 | 彭阳县 | 榆中县 | 丰原市 | 西和县 | 玉溪市 | 青神县 | 南皮县 | 敦煌市 | 汕头市 | 崇礼县 | 来宾市 | 海城市 | 金门县 | 泸定县 | 台山市 | 镇远县 | 榕江县 | 同仁县 | 合水县 | 长顺县 | 郸城县 | 无为县 | 清苑县 | 越西县 | 弋阳县 | 连山 | 武夷山市 | 博湖县 | 缙云县 | 綦江县 | 博乐市 | 辽宁省 | 胶州市 | 湖南省 | 丽江市 | 革吉县 | 贺兰县 | 泾源县 | 嘉峪关市 | 扶风县 | 三亚市 | 大英县 | 新密市 | 东乡 | 尉氏县 | 涿鹿县 | 双牌县 | 延寿县 | 徐闻县 | 澎湖县 | 托克托县 | 平潭县 | 淳化县 | 浪卡子县 | 大兴区 | 六安市 | 图们市 | 孟州市 | 慈溪市 | 永济市 | 马边 | 崇州市 | 寿宁县 | 兰坪 | 福建省 | 汉中市 | 云和县 | 九寨沟县 | 沛县 | 呼玛县 | 金溪县 | 西乡县 | 阜康市 | 柞水县 | 彝良县 | 广汉市 | 孝感市 | 衢州市 | 互助 | 宜阳县 | 神池县 | 潮州市 | 孟连 | 扎兰屯市 | 弥勒县 | 井陉县 | 温州市 | 分宜县 | 瑞昌市 | 云霄县 | 休宁县 | 霍林郭勒市 | 桂东县 | 凤阳县 | 穆棱市 | 宽甸 | 河源市 | 太湖县 | 繁峙县 | 夹江县 | 古交市 | 揭阳市 | 灵石县 | 重庆市 | 兴隆县 | 镇赉县 | 弥渡县 | 偏关县 | 昆山市 | 泰州市 | 岱山县 | 通州市 | 鄂伦春自治旗 | 德兴市 | 临安市 | 车致 | 大竹县 | 驻马店市 | 南和县 | 米易县 | 靖宇县 | 思茅市 | 曲阳县 | 涟水县 | 琼海市 | 大城县 | 苏尼特左旗 | 义马市 | 崇左市 | 简阳市 | 湘乡市 | 孙吴县 | 普兰店市 | 沽源县 | 迭部县 | 英山县 | 洪洞县 | 宾阳县 | 南皮县 | 五指山市 | 大安市 | 红原县 | 安新县 | 天长市 | 邵武市 | 惠安县 | 莆田市 | 集贤县 | 凉城县 | 秀山 | 陆丰市 | 江阴市 | 嘉峪关市 | 东方市 | 许昌市 | 定州市 | 来凤县 | 墨竹工卡县 | 康平县 | 应用必备 | 定州市 |