<cite id="3n1jl"><ruby id="3n1jl"></ruby></cite>
<thead id="3n1jl"></thead>
<progress id="3n1jl"></progress><var id="3n1jl"></var><listing id="3n1jl"><dl id="3n1jl"></dl></listing>
<var id="3n1jl"></var>
<thead id="3n1jl"></thead>
<var id="3n1jl"></var><menuitem id="3n1jl"><dl id="3n1jl"></dl></menuitem>
<var id="3n1jl"><strike id="3n1jl"><progress id="3n1jl"></progress></strike></var><menuitem id="3n1jl"></menuitem><var id="3n1jl"><i id="3n1jl"><progress id="3n1jl"></progress></i></var>
<var id="3n1jl"><strike id="3n1jl"></strike></var>
<cite id="3n1jl"></cite>
<cite id="3n1jl"></cite><menuitem id="3n1jl"></menuitem>
新闻资讯
当前位置:主页 > 新闻资讯 >
啮齿类动物脊髓损伤模型的研究现状
来源:未知 |发布时间:2018-11-03 09:19|点击:
摘要:目前已经成功建立了多种脊髓损伤(sCⅠ动物模型,可从不同角度模拟临床脊髓损伤。脊髓损伤模型主要有脊髓挫伤模型、压迫损伤模型、橫断损伤模型、缺血再灌注损伤模型和光化学损伤模型等几种。笔者对哦齿类动物几种脊髓损伤模型的原理制作方法及其特点分别进行了介绍。
自1911年Alen利用重物坠落法首先制作了脊髓挫伤模型之后,脊髓损伤( spinal cord injury,sC)动物模型的研究不断发展成熟,目前已经成功建立了多种动物模型,可从不同角度模拟临床SCl。建立标准、理想的脊髓损伤模型是研究sCI最基本的条件,笔者现就几种常见的啮齿类动物SCl模型的原理制作方法及优缺点综述如下。
啮齿类动物SCI模型概况sCI动物模型涉及兔、猫、犬、猪、灵长类等多种动物,以啮齿类动物应用最广。其中大鼠对剧烈损伤耐受力最强,病理改变与人接近,形成空洞,术后易管理,感染率低,应用最多。而小鼠体形小不易操作,术后多形成致密结缔组织,病理改变与大鼠及人类有所区别,应用受到一定限制,但因其在转基因研究中所具有的优势,其应用也越来越广。
SCI多为脊柱骨性结构侵犯脊髓的直接后果,损伤程度与早期原发伤及其继发病理改变有关。常见SCI模型分为挫伤、压伤、横断伤及缺血再灌注损伤、光化学损伤等,其中挫伤、压伤模型属于钝性损伤,适合SCI后继发性病理生理改变的研究;横断伤模型属切割伤,适用于轴突再生的研究。SCI模型的评价主要从解剖和功能2个方面进行,解剖上主要采用包括束路追踪在内的组织学技术,功能上主要运用神经生理学及多种运动和感觉量表。
临床SC伤情多变,损伤机制复杂,任何一种模型都不能完全模拟临床SCI,不同模型适用于不同研究目的。如挫伤模型适用于研究sCⅠ后生理反应或继发损伤的病理生理改变;压伤模型适用于脊髓受压后改变或减压治疗的研究;切割伤模型适用于脊髓再生的研究。有些研究需采用多种模型,如药物治疗促进脊髓再生的研究,可先釆用脊髓横断模型对冉生轴突进行证实,再利用挫伤模型研究最佳治疗方案。此外护理工作也是选择动物模型时必须考虑的重要因素。其它因素还包括动物脊柱手术的训练、适宜的仪器设备等。理想的sCI模型应具有较好的临床再现性、损伤程度的可调控性、较高的可操作性与可复制性。
2啮齿类动物钝性SCI模型原理及特点钝性挫伤或压伤模型接近人类脊髓受伤的实际,是研究sCI的良好模型。一是病理改变接近临床。早期表现为损伤部位弥漫性出血、坏死和水肿,随后部分组织修复再生;慢性期表现为脊髓实质娄缩、胶质瘢痕增生和中央囊腔形成。二是钝性损伤模型损伤区边缘脊髓组织也保持完好,残存白质数量与运动功能的保留程度一致2。
2.1脊髓挫伤模型1911年Alen利用重物坠落法首先制作了sCl脊髓挫伤模型,该方法后来被称为Alen打击法。其原理为利用机械力撞击脊髓,使脊髓在应力作用下产生弹性变而致伤。方法为暴露背侧脊髓,保留硬脊膜,用标准质量重物沿中空导管自由落下,通过改变下落高度造成不同程度损伤。脊髓致伤能量采用重物质量(gm)与下落高度(cm)的乘积(单位g或g)来衡量。
该模型的优点在于成本低,易操作,损伤平面明确,损伤后病理改变和功能障碍较典型,损伤程度可调节,轻、重度损伤可重复性好,感染机会较小。比较研究2证实了大鼠脊髓重物坠落损伤模型在形态学、功能改变和电生理检査与临床实际相一致,表明挫伤模型是研究SCI后形态功能改变以及治疗方法的良好模型。该方法缺点在于致伤模型影响因素多,需切除椎板,易损伤脊髓血管和脊神经;撞击部位不易精确确定,脊髓受压瞬间压强变化可比性差;重物反弹可使脊髓受多次打击,中度损伤可重复性差等。
Alen打击法进行了许多改进,近年来增加了计算机辅助冲击仪,通过调节冲击仪的生物力学参数逐渐增加损伤的程度。 Falconer等“利用立体定位仪调节大鼠脊髓位置,通过计算机控制电子反馈装置检测调节脊髓受压参数,有效避免了脊髓遺受多次打击,确保了模型的一致性。目前纽约大学( New York University,NYU)冲击仪和俄亥俄州大学(OhioState University,OSU)冲击仪应用较广3。NYU冲击仪采用10g冲击棒分别从6.25、12.5、25和50mm不同高度落下,打击大鼠暴露的T,-T脊髓背面,并固定上下位椎体的嵴突以减少冲击时脊椎的活动。该装置可精确测量多项生物力学参数,包括冲击棒冲击速度、脊髓被压缩距离、压缩率及所受应力,并可剔除超出预定受力范围的动物。此外该模型还要求控制其它如动物种系、年龄、麻醉方法、麻醉至撞击时间等条件,从而制作病理学和功能的连贯性损伤。O5U冲击仪采用了计算机反馈控制机电冲击仪而非重物坠落法。将冲击头缓慢旋转与硬膜表面接触,以大约3000达因的力产生30μm的位移,保证了损伤的起始点相同;之后冲击头在10分钟内快速冲击脊髓产生一定位移(一般为0.8-1.1mm),保持约4-5分钟,在10分钟内释放。该方法由于主动撤去冲击头,避免了重物弹起后下落造成的二次损伤,并通过传感器测量脊髓受力和位移的大小,可剔除超出预定标准的模型。Sche等6对0sU冲击仪进行了进一步改进,改变了通过脊髓位移调节损伤程度的方法,通过控制冲击仪冲击力的大小而造成不同程度的损伤,日前这种经改进的冲击仪和Ohio冲击仪都可用于制作小鼠SCl模型。
2.2脊髓压迫损伤模型该模型应用也较广泛,有多种致伤方法,分别利用动脉夹、球囊、重物或带旋转螺钉的压板造成脊髓压迫损伤,其原理是利用压力作用影响脊髓组织及其血供造成损伤。其中动脉夹和球囊压迫损伤最为常见,制作容易,可准确控制压伤的范围和程度,缺点是与实际SCI相关性较差。
2.2.1钳夹压迫损伤模型利用特制动脉夹垂直钳夹于暴露的脊髓,通过调整钳夹力和作用时间可制作不同程度的sCI模型。 borgens发现使用改进的手术镊子持续挤压大鼠脊髓15秒,使之产生恒定位移,制作的SCI模型可重复性较好。 Joshi等”针对小鼠脊髓的特点改进了动脉夹尺寸使用不同的弹簧以产生不同的夹持力,并定期校正以保持夹持力的恒定,在硬膜外夹持1分钟以造成SCI,结果发现该方法制作的模型具有微囊腔、轴突变性和显著的星形细胞反应性胶质化等sCI的典型表现。该方法的优点类同于挫伤模型,可保持硬脊膜完整,SCI后的解剖结构与神经功能的变化也与挫伤模型近似。
2.2.2球囊压迫损伤模型球囊压迫模型可模拟临床椎管内脊髓压迫病变。损伤原理为脊髓受压造成组织缺血低氧,以及机械压力的作用所造成的脊髓组织直接损伤。张峡等采用大鼠脊髓腹侧椎管内放置不同规格水囊制作了脊髓腹侧压迫损伤模型,在固定压迫时间和致伤速度的前提下,通过改变水囊体积成功地制作出不同程度的脊髓损伤较好地反应了脊髓压迫患者的基本伤情及特点。该方法优点为闭合性损伤,持续时间可控,重复性好,可准确制作轻、中、重不同程度SCI模型,特别适用于药物及减压手术的治疗研究。
V nicky等1通过T椎弓钻孔将 Fogarty导管插入大鼠T水平硬膜外间隙,改变注入水量制作不同程度损伤作者认为注水量为15μ对研究SI的病理生理及治疗的保护作用效果最佳。 Sheng等将硅酮管垂直于脊柱纵轴置于T硬膜外间隙,根据硅管保留时间不同造成不同程度的损伤。
2.3脊髓橫断损伤模型横断模型多为切割伤,主要用于sCI再生与修复等研究。该方法多采用锐利刀片横断或半横断脊髓,或切除脊髓部分节段、或吸除部分组织造成脊髓横断性缺损完全横断模型适合轴突再生和功能恢复的评价。一般认为,脊髓完全横断后,如顺行追踪观察到远端标记轴突,则意味着轴突成功再生,也是动物功能恢复的原因。这种观点受到广泛认可,成为完全横断模型的主要优势,但该观点也面临一定的挑战,因为脊髓全横断动物经过重力辅助后肢平板训练或鞘内注射肾上腺素激动剂后可恢复一定功能,并且减少横断脊髓移位导致的硬膜损伤和成纤维细胞浸润,在不采取任何干预措施的情况下,脊髓全横断的成年小鼠可以部分恢复功能。如果实施特定疗法后,脊髓全横断动物功能均可恢复,再次横断后恢复功能消失,那说明这种恢复是由于下行传导束轴突再生引起的。该模型的主要优点是操作简便、重复性好,造成的功能障碍直接归因于脊髓横断原发损伤,对脊髓损伤修复的研究很有价值;缺点是临床患者很少发生脊髓完全离断,且术后动物死亡率高,护理难度大,不利于慢性损伤再生的研究。
部分横断模型可以选择性切断脊髓,制作轻度神经功能障碍,术后易管理,避免了脊髓全横断所致的高死亡率及膀胱储留等问题,利于长时间实验观察,在脊髓再生的研究中具有重要价值。单侧半切模型可利用健侧作为对照进行病理学及移植再生效应的研究,特别是挖制肢体熟练运动的大鼠红核脊髓束在对侧脊髓背外侧柱中下行,容易完全切断侧并使对侧保持完整。背側半横切模型"则容易切断双侧红核脊髓和中央管背侧皮质脊髓束。但部分横切模型也存在一定问题,如很难区分术后功能改善是由于受损传导路再生还是残余组织功能代偿。
2.4啮齿类动物其它SCI模型
2.4.1脊髓缺血再灌注损伤模型该模型最早用于大型动物SC的研究。大鼠脊髓供血主要来自胸主动脉,可采用左锁骨下动脉分支远端阻断胸主动脉或肾下主动脉的方法制作。该模型具有手术简便、并发症少等优点,主要弊端是与临床SCl相关性差,不易控制SCI程度,重复性较差。
2.4.2光化学损伤模型该模型通过激光照射脊髓特定部位1,静脉注射的光敏剂在激光作用下发生化学反应,造成局部氧自由基堆积,脊髓血管内皮细胞受损,引起血栓,导致脊髓缺血损伤和水肿。该方法避免了侵入性操作,保持了脊髓的完整,但光的热效应对脊髓造成的直接损伤对实验研究有一定影响。光化学损伤后小鼠脊髓无空洞形成,而是形成致密结缔组织,损伤组织病理改变和免疫组化结果与小鼠功能受损程度相一致。
实验模型与临床SCI发生的环境有很大不同,如实验动物SCl是在麻醉条件下进行的,而临床患者使用了多种药物使得神经保护剂研究的药物环境不同,即使同一种模型不同品系的动物所产生的SCI效应也不尽相同-0。但正是动物模型的不断发展和完善促进了人们对SCl病理生理机制研究的逐步深入。需要指出的是不同的模型是针对解决不同的问题而建立的,因此每种模型都有其优缺点,任何一种动物模型都不可能完全再现临床SCI错综复杂的病理生理表现,而恰恰是多种不同的动物模型深化了我们对SCI的理解。在实验过程中,应综合考虑多种影响因素,根据实验目的选择一种或多种动物模型。

在线客服

  • 客服一: QQ
  • 客服二: QQ
  • 客服三: QQ
  • 0371-55692663
  • 13673371063
大发快乐8大发快乐8app 宾阳县 | 高雄县 | 南昌市 | 襄樊市 | 余江县 | 大宁县 | 翁牛特旗 | 漳浦县 | 二手房 | 林甸县 | 扶绥县 | 吉安市 | 保康县 | 葵青区 | 木里 | 寿阳县 | 肇州县 | 峨眉山市 | 寻甸 | 新巴尔虎右旗 | 宁安市 | 枝江市 | 久治县 | 怀远县 | 石泉县 | 庆城县 | 南木林县 | 馆陶县 | 来宾市 | 安化县 | 乳山市 | 固原市 | 九江县 | 景宁 | 中阳县 | 轮台县 | 祁连县 | 田阳县 | 沙洋县 | 大埔县 | 正宁县 | 杭锦后旗 | 图片 | 八宿县 | 嵊州市 | 婺源县 | 乐安县 | 北海市 | 阿坝 | 西贡区 | 克拉玛依市 | 卢氏县 | 白银市 | 贞丰县 | 柯坪县 | 报价 | 汉阴县 | 澄城县 | 新泰市 | 泉州市 | 镇康县 | 延川县 | 新野县 | 南皮县 | 金川县 | 延寿县 | 出国 | 尉氏县 | 土默特左旗 | 芜湖市 | 娄底市 | 九龙县 | 肃北 | 大洼县 | 开阳县 | 平利县 | 临西县 | 沅江市 | 任丘市 | 吉木乃县 | 通河县 | 栾城县 | 陈巴尔虎旗 | 太白县 | 西安市 | 闽清县 | 水富县 | 韶山市 | 滦平县 | 双辽市 | 若尔盖县 | 洞头县 | 哈巴河县 | 定日县 | 闽侯县 | 柳州市 | 石景山区 | 正镶白旗 | 四子王旗 | 玛纳斯县 | 新建县 | 普洱 | 新邵县 | 武平县 | 体育 | 东平县 | 余江县 | 秭归县 | 荣昌县 | 乌拉特后旗 | 石家庄市 | 长寿区 | 会同县 | 香港 | 沁源县 | 林州市 | 漳浦县 | 五大连池市 | 黑河市 | 莒南县 | 仙居县 | 东明县 | 苏州市 | 新民市 | 汉阴县 | 井研县 | 永德县 | 中阳县 | 彰武县 | 枣强县 | 武义县 | 娄烦县 | 临湘市 | 富裕县 | 北辰区 | 德化县 | 百色市 | 剑河县 | 额尔古纳市 | 商城县 | 富川 | 陆川县 | 湘阴县 | 杭州市 | 界首市 | 开封市 | 阳城县 | 浪卡子县 | 凤山市 | 宿州市 | 鹿泉市 | 锡林浩特市 | 兴城市 | 聂拉木县 | 渑池县 | 达孜县 | 白水县 | 玉屏 | 湾仔区 | 普安县 | 大理市 | 河曲县 | 治多县 | 铅山县 | 沙湾县 | 陇川县 | 内丘县 | 宣武区 | 南安市 | 贡山 | 旌德县 | 巴青县 | 介休市 | 报价 | 五原县 | 沁水县 | 贵德县 | 阜城县 | 黄龙县 | 喜德县 | 呼图壁县 | 林西县 | 乌兰浩特市 | 海安县 | 库尔勒市 | 米泉市 | 边坝县 | 社旗县 | 宣化县 | 大埔县 | 万山特区 | 旬阳县 | 普兰店市 | 云南省 | 康保县 | 宜川县 | 永兴县 | 渭南市 | 阳江市 | 临沧市 | 土默特右旗 | 塔城市 | 砀山县 | 什邡市 | 哈尔滨市 | 麻阳 | 古丈县 | 汝城县 | 资中县 | 会同县 | 南平市 | 法库县 | 和田市 | 巴东县 | 罗定市 | 瑞丽市 | 当涂县 | 罗山县 | 三河市 | 公安县 | 佛坪县 | 定陶县 | 疏附县 | 金乡县 | 辽中县 | 前郭尔 | 新化县 | 大宁县 | 富蕴县 | 玉林市 | 江口县 | 册亨县 | 崇信县 | 西城区 | 谢通门县 | 临猗县 | 正阳县 | 宣汉县 | 繁峙县 | 西乌珠穆沁旗 | 吉林市 | 阿城市 | 萍乡市 | 军事 | 梧州市 | 万全县 | 武汉市 | 富宁县 | 哈密市 | 昭苏县 | 临高县 | 讷河市 | 洪湖市 | 鄂尔多斯市 | 龙岩市 | 汤阴县 | 太原市 | 建始县 | 专栏 | 西平县 | 桐柏县 | 通道 | 皮山县 | 隆昌县 | 稷山县 | 老河口市 | 江华 | 桐梓县 | 马龙县 | 横峰县 | 六枝特区 | 武夷山市 | 慈利县 | 吉安县 | 迁西县 | 长垣县 | 阳谷县 | 桂阳县 | 临澧县 | 广德县 | 松桃 | 中阳县 | 南京市 | 怀安县 | 东至县 | 纳雍县 | 平乐县 | 永宁县 | 安泽县 | 阿坝 | 文化 | 麦盖提县 | 涿州市 | 灵丘县 | 河北省 | 越西县 | 大名县 | 庆安县 | 嘉定区 | 宝鸡市 | 收藏 | 义乌市 | 乐陵市 | 安泽县 | 屏东县 | 资溪县 | 安多县 | 那曲县 | 胶南市 | 镇巴县 | 凤山市 | 交口县 | 城步 | 交城县 | 田东县 | 启东市 | 渝中区 | 灌南县 | 青铜峡市 | 双城市 | 镶黄旗 | 惠东县 | 古浪县 | 祁阳县 | 承德市 | 舞钢市 | 芦溪县 | 平武县 | 商南县 | 万安县 | 皋兰县 | 阜宁县 | 清水河县 | 额济纳旗 | 壶关县 | 铁力市 | 临安市 | 鄱阳县 | 乳山市 | 白山市 | 原阳县 | 新野县 | 刚察县 | 双峰县 | 微山县 | 晋州市 | 巴林左旗 | 古蔺县 | 乌苏市 | 霍城县 | 鄄城县 | 永德县 | 安平县 | 蒲江县 | 西乌珠穆沁旗 | 延庆县 | 平远县 | 织金县 | 汝南县 | 石景山区 | 茶陵县 | 聂拉木县 | 海南省 | 安岳县 | 长子县 | 云龙县 | 于田县 | 沿河 | 静海县 | 故城县 | 邵武市 | 永济市 | 惠水县 | 晋城 | 金阳县 | 嘉黎县 | 西和县 | 本溪市 | 柞水县 | 辛集市 | 乌兰浩特市 | 邮箱 | 巨野县 | 万安县 | 漳平市 | 宜城市 | 鲁甸县 | 梁平县 | 中江县 | 故城县 | 布尔津县 | 丹江口市 | 沙雅县 | 郧西县 | 仁怀市 | 连州市 | 九寨沟县 | 凤阳县 | 玉屏 | 天峻县 | 太原市 | 霍州市 | 乌兰察布市 | 卓尼县 | 彭水 | 遂平县 | 贵州省 | 聂荣县 | 新丰县 | 东海县 | 池州市 | 科尔 | 万年县 | 聊城市 | 石渠县 | 邯郸县 | 横峰县 | 彭山县 | 巴彦淖尔市 | 武山县 | 乌审旗 | 合肥市 | 金平 | 陈巴尔虎旗 | 霍州市 | 万载县 | 子洲县 | 仁化县 | 长兴县 | 星子县 | 绥芬河市 | 姚安县 | 资讯 | 大竹县 | 永昌县 | 措勤县 | 呼和浩特市 | 靖安县 | 湖北省 | 蒲城县 | 马关县 | 繁峙县 | 蒲城县 | 翁源县 | 望江县 | 商河县 | 南投县 | 甘南县 | 克东县 | 马尔康县 | 铁力市 | 上杭县 | 阿拉善右旗 | 文水县 | 子长县 | 互助 | 江陵县 | 涿鹿县 | 金寨县 | 兖州市 | 和顺县 | 莆田市 | 苗栗市 | 柳州市 | 铜梁县 | 隆化县 | 杭州市 | 文登市 | 西和县 | 绥江县 | 馆陶县 | 丁青县 | 肥城市 | 虎林市 | 福安市 | 历史 | 公安县 | 崇州市 | 正镶白旗 | 上虞市 | 彭山县 | 绍兴县 | 安图县 | 梧州市 | 杭州市 | 资兴市 | 开原市 | 宜章县 | 土默特左旗 | 大同县 | 长海县 | 蓝山县 | 黄浦区 | 朝阳市 | 隆德县 | 耒阳市 | 政和县 | 井研县 | 龙游县 | 屯留县 | 武隆县 | 峨山 | 闽清县 | 双鸭山市 | 加查县 | 舒城县 | 天柱县 | 剑阁县 | 湾仔区 | 蒲城县 | 武隆县 | 浦县 | 从江县 | 九寨沟县 | 澎湖县 | 凤翔县 | 莱西市 | 三亚市 | 连平县 | 奎屯市 | 南充市 | 滦南县 | 屏东市 | 邢台市 | 保定市 | 萍乡市 | 双江 | 沾化县 | 大同县 | 姚安县 | 牙克石市 | 商洛市 | 长沙县 | 桂东县 | 永寿县 | 宁武县 | 镶黄旗 | 荣昌县 | 汝阳县 | 桐梓县 | 曲周县 | 建德市 | 义马市 | 长乐市 | 加查县 | 清丰县 | 大同市 | 普兰店市 | 上饶市 | 东乡族自治县 | 山东 | 剑河县 | 休宁县 | 深州市 | 肥西县 | 麻阳 | 苍梧县 | 安远县 | 香港 | 沧州市 | 土默特右旗 | 古田县 | 兴国县 | 香河县 | 桦川县 | 龙井市 | 恩施市 | 吉木乃县 | 安陆市 | 藁城市 | 敦化市 | 逊克县 | 灵丘县 | 云浮市 | 西藏 | 梓潼县 | 晋城 | 城口县 | 潼关县 | 兰州市 | 慈溪市 | 洛隆县 | 南召县 | 重庆市 | 东莞市 | 光泽县 | 安溪县 | 新民市 | 资讯 | 依安县 | 承德县 | 河北区 | 石门县 | 志丹县 | 乌兰县 | 开原市 | 文登市 | 尉犁县 | 昭苏县 | 麟游县 | 芦溪县 | 芜湖县 | 遵义县 | 台安县 | 正镶白旗 | 铜梁县 | 渝中区 | 宁乡县 | 三门县 | 大城县 | 西宁市 | 新乡县 | 堆龙德庆县 | 民丰县 | 沈丘县 | 吴川市 | 开阳县 | 远安县 | 双江 | 北碚区 | 鹿泉市 | 麻城市 | 建始县 | 阿勒泰市 | 巴青县 | 怀集县 | 博野县 | 科技 | 邻水 | 新乡市 | 恭城 | 全椒县 | 宾川县 | 故城县 | 南乐县 | 杨浦区 | 台湾省 | 汕头市 | 平和县 | 田阳县 | 青浦区 | 连江县 | 邹平县 | 宁晋县 | 宜良县 | 广元市 | 汾阳市 | 鲁甸县 | 织金县 | 蕉岭县 | 页游 | 赣州市 | 旌德县 | 岳普湖县 | 胶南市 | 治多县 | 桓仁 | 翁源县 | 讷河市 | 玉门市 | 邢台市 | 土默特右旗 | 集贤县 | 武强县 | 封开县 | 济源市 | 商洛市 | 澄江县 | 琼中 | 西青区 | 新营市 | 古交市 | 黔西县 | 定安县 | 栖霞市 | 康定县 | 孝昌县 | 凤冈县 | 红安县 | 新源县 | 苗栗市 | 阿克陶县 | 江门市 | 绥江县 | 德钦县 | 上栗县 | 梧州市 | 宜宾县 | 大同县 | 内丘县 | 新和县 | 雅安市 | 修水县 | 甘南县 | 遵义市 | 景宁 | 武平县 | 汉中市 | 宁强县 | 临邑县 | 交口县 | 金乡县 | 博乐市 | 榆中县 | 左权县 | 宜丰县 | 常州市 | 普洱 | 双牌县 | 天镇县 | 赤水市 | 长兴县 | 启东市 | 周宁县 | 柯坪县 | 临城县 | 女性 | 红河县 | 凌云县 | 乳山市 | 长寿区 | 沧源 | 江永县 | 新邵县 | 鄂托克旗 | 高雄县 | 青浦区 | 翼城县 | 郎溪县 | 开阳县 | 柳州市 | 都昌县 | 靖宇县 | 区。 | 南投县 | 乌拉特中旗 | 临清市 | 察隅县 | 绥中县 | 宜黄县 | 建平县 | 临海市 | 乳源 | 湖南省 | 五原县 | 巴南区 | 德庆县 | 高邮市 | 平原县 | 宿州市 | 四会市 | 临清市 | 射洪县 | 乐安县 | 秦皇岛市 | 东丽区 | 兴业县 | 常宁市 | 达拉特旗 | 临湘市 | 富川 | 康马县 | 青铜峡市 | 岗巴县 | 绵竹市 | 特克斯县 | 石柱 | 承德市 | 咸阳市 | 高台县 | 英吉沙县 | 海林市 | 和田市 | 景东 | 无锡市 | 象山县 | 耒阳市 | 乐山市 | 纳雍县 | 积石山 | 永德县 | 汤阴县 | 滦南县 | 怀化市 | 泸定县 | 金秀 | 司法 | 佳木斯市 | 海安县 | 尚志市 | 永德县 | 宁都县 | 全椒县 | 梁山县 | 扶风县 | 巴彦淖尔市 | 沙河市 | 团风县 | 都江堰市 | 开封市 | 南溪县 | 洪江市 | 肇源县 | 溆浦县 | 台州市 | 津南区 | 甘孜 | 夹江县 | 聂拉木县 | 年辖:市辖区 | 澄迈县 | 南投县 | 顺昌县 | 连山 | 噶尔县 | 苏尼特右旗 | 西林县 | 怀来县 | 徐闻县 | 平潭县 | 托克逊县 | 游戏 | 镇平县 | 丰镇市 | 留坝县 | 泸西县 | 沂水县 | 铜山县 | 广灵县 | 红桥区 | 赣州市 | 体育 | 田林县 | 泰安市 | 彭水 | 诸城市 | 克山县 | 彭州市 | 正宁县 | 青冈县 | 泰顺县 | 三穗县 | 博白县 | 崇仁县 | 读书 | 阿拉善左旗 | 荣成市 | 喀什市 | 普格县 | 云南省 | 定结县 | 洛阳市 | 喀喇沁旗 | 漳浦县 | 渝中区 | 高阳县 | 资阳市 | 贡觉县 | 鸡西市 | 巫溪县 | 文昌市 | 塘沽区 | 太保市 | 泰宁县 | 鹤庆县 | 铁岭市 | 通辽市 | 香河县 | 上虞市 | 巴中市 | 建湖县 | 西乡县 | SHOW | 昌平区 | 明水县 | 阳原县 | 随州市 | 宜宾市 | 四子王旗 | 凤凰县 | 甘孜 | 特克斯县 | 东辽县 | 阳山县 | 瑞金市 | 舟曲县 | 东安县 | 文山县 | 洮南市 | 婺源县 | 江油市 | 长垣县 | 天全县 | 年辖:市辖区 | 平顶山市 | 辽源市 | 株洲县 | 天门市 | 铜梁县 | 获嘉县 | 湘阴县 | 涞水县 | 讷河市 | 夏津县 | 若羌县 | 武汉市 | 云安县 | 社旗县 | 桂林市 | 揭阳市 | 阳谷县 | 铜鼓县 | 福泉市 | 栾城县 | 化州市 | 石首市 | 思茅市 | 承德县 | 泊头市 | 麻栗坡县 | 库尔勒市 | 许昌市 | 绍兴市 | 博乐市 | 楚雄市 | 包头市 | 鄄城县 | 壤塘县 | 绥化市 | 自贡市 | 南平市 | 南平市 | 崇仁县 | 正安县 | 岳普湖县 | 乐陵市 | 鄄城县 | 乐业县 | 井冈山市 | 乐陵市 | 兴和县 | 桂平市 | 土默特左旗 | 江达县 | 蓬莱市 | 乐都县 | 鄂温 | 曲水县 | 洛川县 | 呼伦贝尔市 | 延寿县 | 庐江县 | 渝中区 | 万山特区 | 和静县 | 东源县 | 开远市 | 布拖县 | 抚顺市 | 临朐县 | 合阳县 | 临澧县 | 子洲县 | 扶绥县 | 阿拉善盟 | 隆子县 | 太湖县 | 长宁区 | 云龙县 | 安达市 | 乌鲁木齐市 | 安吉县 | 通城县 | 三门县 | 三河市 | 三河市 | 麟游县 | 酉阳 | 如皋市 | 永州市 | 巴彦淖尔市 | 全州县 | 罗城 | 永丰县 | 全南县 | 盘锦市 | 鹰潭市 | 海南省 | 敦煌市 | 罗江县 | 贡觉县 | 府谷县 | 普洱 | 淮阳县 | 行唐县 | 江都市 | 鲁山县 | 安丘市 | 左贡县 | 山东省 | 北辰区 | 荣成市 | 和硕县 | 石阡县 | 刚察县 | 郁南县 | 东乌珠穆沁旗 | 郁南县 | 彭州市 | 太原市 | 胶南市 | 绍兴县 | 福建省 | 泽库县 | 图木舒克市 | 新建县 | 鲜城 | 芦山县 | 林周县 | 裕民县 | 报价 | 上饶县 | 曲阜市 | 山东省 | 邢台市 | 富源县 | 大姚县 | 林州市 | 泗洪县 | 丽水市 | 汉阴县 | 金堂县 | 区。 | 巍山 | 枣阳市 | 祁连县 | 武夷山市 | 枣庄市 | 建阳市 | 祁门县 | 宁武县 | 新巴尔虎右旗 | 巨鹿县 | 阿克 | 吴堡县 | 讷河市 | 平原县 | 七台河市 | 临颍县 | 景宁 | 阿拉尔市 | 绥棱县 | 茂名市 | 甘南县 | 松原市 | 双峰县 | 肃北 | 乌兰察布市 | 宜宾市 | 自贡市 | 渭南市 | 吕梁市 | 宜兰市 | 合阳县 | 精河县 | 平塘县 | 册亨县 | 靖西县 | 门源 | 龙胜 | 陆丰市 | 叙永县 | 多伦县 | 平利县 | 翁源县 | 墨竹工卡县 | 隆回县 | 尚志市 | 黎川县 | 哈巴河县 | 松潘县 | 保康县 | 马尔康县 | 吉首市 | 东源县 | 封开县 | 静安区 | 阿尔山市 | 深圳市 | 田东县 | 东平县 | 区。 | 靖安县 | 东兰县 | 青田县 | 哈密市 | 司法 | 崇仁县 | 巴林右旗 | 高邮市 | 无极县 | 武宣县 | 永嘉县 | 山东省 | 闽清县 | 札达县 | 客服 | 淅川县 | 永济市 | 芜湖县 | 惠水县 | 沂南县 | 淄博市 | 津南区 | 黄浦区 | 安吉县 | 砀山县 | 吉木萨尔县 | 上杭县 | 邳州市 | 信阳市 | 柘荣县 | 化隆 | 铅山县 | 西峡县 | 沾益县 | 玛纳斯县 | 柘荣县 | 太原市 | 临汾市 | 荣昌县 | 平原县 | 大厂 | 大冶市 | 奉新县 | 太原市 | 阳东县 | 新野县 | 内江市 | 丰台区 | 文化 | 湘西 | 栾川县 | 乐业县 | 灵丘县 | 安陆市 | 都安 | 洞口县 | 乳源 | 三河市 | 新蔡县 | 普陀区 | 江口县 | 西林县 | 南皮县 | 叶城县 | 恩平市 | 将乐县 | 宣武区 | 仁怀市 | 荃湾区 | 青铜峡市 | 乐安县 | 怀安县 | 达日县 | 边坝县 | 北海市 | 湘潭市 | 郴州市 | 中山市 | 弋阳县 | 扎兰屯市 | 基隆市 | 宣恩县 | 广东省 | 翁源县 | 永昌县 | 秭归县 | 长阳 | 常德市 | 大埔县 | 通许县 | 富宁县 | 扎兰屯市 | 贺兰县 | 衡水市 | 讷河市 | 洛扎县 | 琼结县 | 嘉峪关市 | 宁德市 | 周口市 | 南和县 | 休宁县 | 贵阳市 | 海兴县 | 茶陵县 | 河曲县 | 泌阳县 | 鄯善县 | 双城市 | 故城县 | 六枝特区 | 吉首市 | 台湾省 | 灌云县 | 连州市 | 开封县 | 晋中市 | 始兴县 | 浦城县 | 陇南市 | 湘西 | 荥经县 | 扎赉特旗 | 临泉县 | 商都县 | 凤冈县 | 苏州市 | 新龙县 | 漠河县 | 新郑市 | 乌兰察布市 | 阜阳市 | 桂平市 | 淮阳县 | 宝应县 | 华容县 | 陇西县 | 化州市 | 阿拉善盟 | 海阳市 | 且末县 | 茶陵县 | 禄丰县 | 杨浦区 | 广丰县 | 珠海市 | 桐乡市 | 台湾省 | 桐庐县 | 长兴县 | 洪湖市 | 丰顺县 | 罗江县 | 二手房 | 花莲市 | 青州市 | 星座 | 漠河县 | 永顺县 | 绍兴县 | 浦江县 | 丰县 | 洛阳市 | 黎川县 | 泽库县 | 凤凰县 | 湘潭市 | 会昌县 | 青田县 | 阿尔山市 | 昌平区 | 东源县 | 苍梧县 | 滨州市 | 仁怀市 | 华亭县 | 西贡区 | 岢岚县 | 滨海县 | 南木林县 | 沈阳市 | 尚志市 | 大悟县 | 上饶市 | 合阳县 | 昆山市 | 东丰县 | 贵溪市 | 精河县 | 四会市 | 东莞市 | 忻城县 | 花莲市 | 阳原县 | 西峡县 | 冷水江市 | 北碚区 | 高青县 | 高台县 | 罗山县 | 孟津县 | 桂平市 | 遂溪县 | 即墨市 | 江安县 | 枞阳县 | 资讯 | 黄龙县 | 泗阳县 | 梅河口市 | 教育 | 和硕县 | 张家口市 | 沁水县 | 吉隆县 | 都江堰市 | 林西县 | 泾源县 | 江津市 | 莫力 | 湖北省 | 田林县 | 灵山县 | 章丘市 | 海淀区 | 宁都县 | 黔西 | 安龙县 | 宝丰县 | 南丹县 | 罗平县 | 沁水县 | 朝阳市 | 克什克腾旗 | 广饶县 | 吉木萨尔县 | 买车 | 屯门区 | 当涂县 | 高陵县 | 红安县 | 利川市 | 漯河市 | 麻阳 | 板桥市 | 高唐县 | 临西县 | 财经 | 托克托县 | 旌德县 | 衢州市 | 杭州市 | 柞水县 | 桓仁 | 桃园县 | 乌苏市 | 博兴县 | 铁力市 | 瑞昌市 | 萨嘎县 | 邢台市 | 汉阴县 | 海淀区 | 马边 | 桃江县 | 金昌市 | 从化市 | 巴楚县 | 辉县市 | 德安县 | 潞城市 | 东乡县 | 无极县 | 兰州市 | 宁化县 | 天峻县 | 盐源县 | 德令哈市 | 新建县 | 庆安县 | 岳池县 | 绿春县 | 龙泉市 | 桂东县 | 文山县 | 芒康县 | 博野县 | 无棣县 | 神木县 | 阳曲县 | 武穴市 | 甘谷县 | 贵南县 | 延边 | 乌海市 | 沙坪坝区 | 东乌 | 长葛市 | 石楼县 | 广南县 | 乌海市 | 潢川县 | 广水市 | 商河县 | 莱州市 | 敦煌市 | 舟山市 | 清水县 | 绍兴市 | 磐安县 | 江孜县 | 连云港市 | 雷波县 | 日照市 | 襄城县 | 漠河县 | 瓮安县 | 晋江市 | 新丰县 | 太和县 | 富蕴县 | 增城市 | 安国市 | 福泉市 | 平顶山市 | 桐城市 | 集贤县 | 黑水县 | 宜都市 | 陆良县 | 西充县 | 淮滨县 | 龙口市 | 南陵县 | 酉阳 | 平南县 | 南宁市 | 新宾 | 衡东县 | 临高县 | 通州市 | 平谷区 | 修水县 | 托克逊县 | 怀宁县 | 剑川县 | 德兴市 | 唐山市 | 万年县 | 永昌县 | 尉氏县 | 威海市 | 旅游 | 松溪县 | 万荣县 | 平陆县 | 丹凤县 | 青阳县 | 长兴县 | 社旗县 | 宜阳县 | 承德县 | 资阳市 | 丹东市 | 浦县 | 平泉县 | 广灵县 | 阿克陶县 | 韶关市 | 乳源 | 常熟市 | 大荔县 | 鸡泽县 | 根河市 | 嵊泗县 | 富民县 | 磐安县 | 凤凰县 | 双辽市 | 鄂托克旗 | 江阴市 | 达孜县 | 西吉县 | 连南 | 赣州市 | 马龙县 | 玛纳斯县 | 通城县 | 富民县 | 罗甸县 | 达拉特旗 | 同心县 | 东台市 | 绥滨县 | 南江县 | 招远市 | 叶城县 | 阿拉善左旗 | 诏安县 | 涡阳县 | 永川市 | 庆安县 | 湟中县 | 福鼎市 | 宁津县 | 巴楚县 | 浪卡子县 | 清镇市 | 连云港市 | 公安县 | 峨山 | 灵璧县 | 滨州市 | 清水河县 | 安多县 | 斗六市 | 德阳市 | 凌源市 | 六枝特区 | 米脂县 | 山东 | 炎陵县 | 鲁甸县 | 宣城市 | 自治县 | 乌什县 | 云浮市 | 东源县 | 新余市 | 武胜县 | 都安 | 故城县 | 牙克石市 | 光山县 | 建平县 | 舞阳县 | 渭南市 | 寿宁县 | 开原市 | 中山市 | 哈密市 | 碌曲县 | 新乡市 | 宣威市 | 平谷区 | 汤原县 | 周宁县 | 绍兴县 | 亳州市 | 呼玛县 | 金门县 | 体育 | 伊宁县 | 察哈 | 防城港市 | 桦川县 | 衡南县 | 湄潭县 | 洛南县 | 通化市 | 滦平县 | 万盛区 | 中牟县 | 绥宁县 | 雷波县 | 海宁市 | 双牌县 | 枣强县 | 和林格尔县 | 景谷 | 安吉县 | 河北区 | 论坛 | 荆门市 | 宝应县 | 平度市 | 库伦旗 | 竹山县 | 陇南市 | 宜宾市 | 新泰市 | 依安县 | 汉源县 | 灯塔市 | 海林市 | 崇文区 | 讷河市 | 宜章县 | 乌拉特中旗 | 炎陵县 | 乌恰县 | 广昌县 | 绥芬河市 | 河北区 | 北票市 | 雷波县 | 东辽县 | 石渠县 | 武功县 | 长沙市 | 东乌珠穆沁旗 | 万荣县 | 沭阳县 | 富蕴县 | 广汉市 | 策勒县 | 郸城县 | 宜州市 | 乃东县 | 聂荣县 | 遂溪县 | 招远市 | 平遥县 | 常德市 | 抚宁县 | 霸州市 | 老河口市 | 呼玛县 | 从化市 | 灯塔市 | 乌鲁木齐市 | 平江县 | 诸城市 | 炉霍县 | 肇州县 | 望奎县 | 玛沁县 | 上虞市 | 长汀县 | 琼海市 | 全南县 | 临漳县 | 宜君县 | 冷水江市 | 阳泉市 | 肇庆市 | 东乡县 | 长沙县 | 阳泉市 | 大化 | 太谷县 | 休宁县 | 章丘市 | 嘉义县 | 田东县 | 琼海市 | 西华县 | 延吉市 | 云霄县 | 临邑县 | 巴林右旗 | 丰都县 | 马龙县 | 南岸区 | 高青县 | 辽源市 | 石嘴山市 | 上林县 | 江口县 | 宁河县 | 高唐县 | 邓州市 | 修水县 | 邢台市 | 镇赉县 | 衡阳市 | 佛教 | 新乡市 | 珲春市 | 教育 | 孙吴县 | 江都市 | 永康市 | 富宁县 | 吉林市 | 沁源县 | 格尔木市 | 林周县 | 方山县 | 武穴市 | 淅川县 | 荔浦县 | 福安市 | 乐安县 | 扶沟县 | 江油市 | 乡城县 | 榕江县 | 韩城市 | 岚皋县 | 吉林市 | 巨野县 | 湖北省 | 蒙阴县 | 修文县 | 丹东市 | 舒兰市 | 林州市 | 南和县 | 定南县 | 开鲁县 | 东乡族自治县 | 白城市 | 黔南 | 平舆县 | 叙永县 | 罗山县 | 西安市 | 沿河 | 镇平县 | 南昌市 | 临洮县 | 改则县 | 磐安县 | 永济市 | 新泰市 | 鹰潭市 | 新疆 | 扬中市 | 凌源市 | 龙泉市 | 绍兴县 | 会昌县 | 洮南市 | 新巴尔虎左旗 | 武清区 | 佛冈县 | 玉龙 | 绥德县 | 井研县 | 北票市 | 金塔县 | 饶平县 | 新民市 | 秦安县 | 吉安市 | 连江县 | 黄平县 | 六枝特区 | 新余市 | 合作市 | 西藏 | 卢氏县 | 高唐县 | 育儿 | 林西县 | 台中县 | 广平县 | 汪清县 | 上思县 | 江山市 | 子长县 | 杭锦后旗 | 拜泉县 | 阿勒泰市 | 南岸区 | 贺州市 | 沙坪坝区 | 平遥县 | 眉山市 | 昌吉市 | 梧州市 | 苏尼特左旗 | 湘乡市 | 丘北县 | 西乌珠穆沁旗 | 顺义区 | 元氏县 | 盖州市 | 墨竹工卡县 | 湘乡市 | 图木舒克市 | 桂东县 | 五常市 | 定结县 | 淮滨县 | 滁州市 | 沾益县 | 伊通 | 香河县 | 阜阳市 | 盈江县 | 固阳县 | 嘉定区 | 德安县 | 松江区 | 阿城市 | 西平县 | 鄂托克前旗 | 嵩明县 | 扎囊县 | 丰城市 | 柞水县 | 平湖市 | 贵定县 | 睢宁县 | 墨竹工卡县 | 天水市 | 阿拉善左旗 | 高阳县 | 普陀区 | 高陵县 | 甘泉县 | 江油市 | 富顺县 | 宁波市 | 牟定县 | 阳泉市 | 盈江县 | 和田县 | 泉州市 | 定襄县 | 南木林县 | 五原县 | 盐津县 | 湖南省 | 宣城市 | 广宁县 | 宁国市 | 西乌珠穆沁旗 | 广饶县 | 民丰县 | 泾源县 | 唐海县 | 涞水县 | 永年县 | 昭平县 | 千阳县 | 陕西省 | 娄烦县 | 宿松县 | 铁岭市 | 乌拉特前旗 | 化州市 | 衡阳市 | 无极县 | 无为县 | 新竹县 | 海南省 | 白朗县 | 彰武县 | 西乡县 | 广元市 | 资中县 | 甘孜县 | 永善县 | 平罗县 | 祥云县 | 彭阳县 | 蓬莱市 | 名山县 | 禹州市 | 汉中市 | 贵阳市 | 沂源县 | 武平县 | 泉州市 | 临洮县 | 陕西省 | 闽侯县 | 睢宁县 | 连城县 | 西安市 | 东台市 | 封开县 | 绿春县 | 榆社县 | 乡城县 | 孙吴县 | 全椒县 | 安福县 | 峡江县 | 布拖县 | 保康县 | 义乌市 | 阜城县 | 仙居县 | 沁阳市 | 辉县市 | 辉南县 | 苗栗市 | 白沙 | 吉安县 | 兴文县 | 合江县 | 永登县 | 若尔盖县 | 铜山县 | 安徽省 | SHOW | 都江堰市 | 安陆市 | 鄂伦春自治旗 | 五大连池市 | 西峡县 | 和田市 | 西畴县 | 黄梅县 | 石门县 | 琼中 | 额尔古纳市 | 晋中市 | 微博 | 宜黄县 | 乐都县 | 汉寿县 | 武隆县 | 兴隆县 | 葫芦岛市 | 无极县 | 松阳县 | 遵义市 | 普安县 | 上饶市 | 盐边县 | 渝中区 | 耒阳市 | 南乐县 | 新乐市 | 武陟县 | 惠来县 | 濉溪县 | 虹口区 | 呼和浩特市 | 凌海市 | 敦煌市 | 綦江县 | 逊克县 | 马公市 | 门源 | 页游 | 福安市 | 磐石市 | 乃东县 | 龙泉市 | 甘南县 | 漠河县 | 象州县 | 泽库县 | 江油市 | 万山特区 | 泸溪县 | 肇庆市 | 贺州市 | 曲靖市 | 丹棱县 | 泰安市 | 永新县 | 时尚 | 郑州市 | 清新县 | 同仁县 | 渝北区 | 台中市 | 大理市 | 鲁山县 | 胶南市 | 娱乐 | 汉源县 | 宾川县 | 亚东县 | 巍山 | 黄大仙区 | 汕尾市 | 梨树县 | 乌苏市 | 邹平县 | 乌什县 | 八宿县 | 永济市 | 阜康市 | 龙口市 | 金昌市 | 铜川市 | 保定市 | 育儿 | 潼南县 | 嵊泗县 | 璧山县 | 乡城县 | 吴旗县 | 孟州市 | 古蔺县 | 应用必备 | 青岛市 | 永仁县 | 石台县 | 南昌市 | 买车 | 开化县 | 依安县 | 孟州市 | 康乐县 | 宁蒗 | 板桥市 | 南郑县 | 渝北区 | 汝阳县 | 舒城县 | 伊金霍洛旗 | 平度市 | 瓮安县 | 宣化县 | 平遥县 | 越西县 | 遂昌县 | 永定县 | 九龙坡区 |